pondelok 14. septembra 2015

Detský čin pomoci

Detský čin pomoci je celoslovenská kampaň, ktorej organizátorom je eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Koná sa každoročne už od roku 2000. Povzbudzuje deti, ale i tých, ktorí s nimi pracujú, k nezištnej pomoci vo svojom okolí.

Október 2015

Deti počas troch stretiek objavujú význam milosrdenstva v ich živote. V prvom stretku cez podobenstvo o stratenej drachme príjmajú, čo znamená Božie milosrdenstvo k nám. V druhom stretku sa deti učia o telesnom a duchovnom milosrdenstve a o dôležitosti konania dobrých skutkov pre druhých. V treťom stretku pripravia balíček pomoci pre rodiny v núdzi a tak konkrétne prejavia milosrdenstvo. Adresátov našich balíčkov nám pomáhajú nájsť pracovníci Slovenskej katolíckej charity. Počas celého mesiaca majú deti opäť možnosť zbierať vrchnáčiky z PET fliaš, aby tak pomohli chorým deťom dostať sa na rehabilitáciu. V minulom roku sme vyzbierali vyše pol tony vrchnáčikov, ktoré pomohli malému Tobiaskovi Labajovi absolvovať nákladnú rehabilitáciu.

Prečo by ste sa mali zapojiť?

  • Zapojené deti sa učia, čo znamená byť milosrdným cez konkrétne konanie dobrých skutkov a zaslaním balíčka pomoci rodinám v núdzi.
  • Aj drobnými prejavmi dobra napomáhame ku skvalitneniu života ľudí v našom okolí. Chceme ukázať deťom, že každý, aj ten najmenší dobrý skutok zaváži a napomôže zmene jeho okolia – jeho sveta k lepšiemu. Za pomoc a dobro sa nemajú hanbiť, ale majú hrdo konať dobré skutky.
  • eRkári nežijú len sami pre seba a pre svoje stretko, ale stávajú sa účastnými aj na živote širšieho spoločenstva.
Viac informácií: Detský čin pomoci
(prevzaté zo stránky: http://dcp.erko.sk/)

štvrtok 10. septembra 2015

ZMENA ATMOSFÉRY Tohtoročné evanjelizačné turné Godzone tour sa bude konať v dňoch od 16. do 21. novembra 2015 a ide o podujatie organizované v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý každoročne vyhlasuje Rada pre mládež a univerzity KBS. Tohto roku navštívime s turné šesť miest: Poprad, Košice, Žilinu, Bratislavu, Brno a Zvolen. V minulom roku bola celková účasť na turné 16 000 návštevníkov a tohto roku túžime vidieť 20 000 ľudí, ktorí sa spolu stretnú, budú sa modliť a prichádzať späť k Otcovi. V rámci turné prichádzame do každého mesta s viac ako dvojhodinovým programom, ktorý každý rok vytvárame nanovo a je tak plný originálnej hudobnej, tanečnej, divadelnej a video produkcie. Zároveň v rámci programu odznejú svedectvá ľudí o ich živote s Bohom a bude ohlásené stále aktuálne evanjelium. Vstup na program je pre všetkých zadarmo. 
(tour.godzone.sk)

16. 11. POPRAD
17. 11. KOŠICE
18. 11. ŽILINA
19. 11. BRATISLAVA
20. 11. BRNO
21. 11. ZVOLEN

ÚVODNÉ DETSKÉ STRETKO

Čaute :)
Pozývame Vás na úvodné detské stretko v tomto školskom roku,
ktoré sa uskutoční12. septembra na fare.
 Taktiež budú detské stretká v priebehu celého roka takmer každú sobotu na fare.
Čakajú nás rôzne hry, súťaže, akcie a iné úžasné veci :)
Tešíme sa na Vás


 

streda 9. septembra 2015

HRY O VIERU (slávnostné otvorenie)

Tu si môžete prečítať, čo sme vlastne hovorili na tzv. "slávnostnom otvorení" v pondelok po obede.
song: Hanging tree
K: Drahí obyvatelia tohto kraja,
prichádzame ako víťazi minuloročných hier. Sme dôkazom toho, že v hrách treba bojovať aj za cenu života. Sme vám veľmi vďační, že ste nás podporovali. Hoci obaja nepochádzame z tohto obvodu, veríme, že sme pre vás novou nádejou pre slobodu.
D: Pripomeňme si niečo z histórie Hier: Tieto hry založila Farská rada, ktorej taktiež záležalo na zdravom raste a vývoji detí a mládeže. Sídlo sa snaží, aby sa týchto hier zúčastnili dvaja zástupcovia každého obvodu: Šúroviec, Valtovšúra, Varovšúra. No v poslednej dobe začala Hry ovplyvňovať moderná doba, ktorá vrhá svet do záhuby. Treba sa vzoprieť a dokázať, že sa vieme vymaniť z moci mobilov, počítačov a televízorov.
K: Teraz dostávame ďalšiu možnosť dokázať, kto v skutočnosti sme! Ako môžete vidieť, aj my sme dôkazom toho, že revolúcia už začala. Dokázali sme zmeniť hlavné pravidlo hier, a preto sa hier môžu zúčastniť všetky deti z každého obvodu a taktiež víťazom sa môže stať každý, ak budete spolupracovať. V týchto hrách nevyhráva jedinec, ale skupina!
D: Pomocou týchto hier sa pokúsme uvedomiť si, aké ťažké chvíle majú rozsievači viery. Do akých ťažkých situácií sa dostávajú misionári na celom svete, ak chcú rozšíriť Božie Slovo. Myslíte si, že stačí, ak napíšu niečo na facebooku alebo ak nahrajú fotografiu na Instagram? Každý pozná odpoveď. Len toto nestačí, na Facebooku sú ľudia, ktorí tieto príspevky nahlásia a bloknú ich. Nie je jednoduché šírenie kresťanstva. My to však dokážeme!
K: Záleží nám na vás a preto sme sa rozhodli, že zmeníme to, čo sa už malo dávno zmeniť. Aj vy sa stávate súčasťou tejto revolúcie. Teraz máte možnosť stať sa bojovníkmi za naše práva a slobody!
Blížia sa tohtoročné HRY O VIERU, preto vás chceme pripraviť na najčastejšie chyby, ktoré sa v týchto hrách opakujú:
1. Nájdite si spojencov. Spolupracujte s ľuďmi, ktorí vás rešpektujú a taktiež počúvajú.
2. Buďte sami sebou, pretože v jednoduchosti je sloboda.
3. Nezabúdajte, že sú tu skupiny, ktoré sa budú tešiť z vašej prehry.
4. Nezabúdajte na cieľ týchto hier. Cieľom je zvíťaziť nad elektronickými zariadeniami a dokázať, že patríme len Bohu.
5. Ak chcete zvíťaziť musíte racionálne rozmýšľať.
6. Zabudnite na iné pravidlá. Hlavné je dokázať nezávislosť modernej dobe a oddanosť nášmu Bohu!!!
D: Sloboda patrí nám! Vzbúrme sa a bojujme proti modernej dobe! Nech zavládne mier a sloboda a víťazstvo nech patrí nám! Teraz máme tú možnosť!
Spolu: Nech je Boh vždy na vašej strane!!!Po hrách: song: Hanging tree

D: Drahí obyvatelia Šúroviec.
Vďaka revolúcii a vášmu víťazstvu v Hrách sa obvody spojili do jedného a porazili Sídlo. Sídlo obsadili rebeli, ktorí taktiež zlikvidovali všetku techniku, ktorá bránila slobodnému a nezávislému rozvíjaniu detí a mládeže. Všetci sme sa dočkali rovnoprávnosti a slobody.
K: Naším veliteľom je Boh, ktorému patrí uznanie a vďaka za víťazstvo. A symbolom nášho víťazstva nad Sídlom a Ježišovho víťazstva nad zlým, nech sa stane Kríž, pretože kríž je symbolom lásky, viery a slobody!

D: Sme vám vďační, že ste boli ochotní zapojiť sa do Hier a nech sú aj nám Hry znamením: priateľstva, lásky, slobody, rovnoprávnosti a Božej Milosti.
A na záver: (spolu) Nech je Boh vždy na vašej strane!
hanging tree (song)

utorok 8. septembra 2015

HRY O VIERUHry o vieru

V týždni od 17. do 21. augusta sa konala už tradičná akcia Vypni telku zapni seba s tohtoročnou témou Hry o vieru. Na zorganizovaní sa podieľal Farský úrad, Obecný úrad a Základná škola. Tento týždeň mal za hlavnú úlohu vytiahnuť deti za kamarátmi od televízorov a počítačov. Akcia bola sústredená najmä na areál základnej školy. Počasie nám však nie vždy prialo a preto sme museli upravovať program. V priebehu celého týždňa bolo postarané aj o mladšie deti v detskom kútiku. 
Pondelok:
Prvý deň sme začali omšou v pavilóne prvého stupňa. Po obede sa vonku na chvíľu vyjasnilo a mohli sa konať vonku hry zamerané na rešpektovanie členov v skupinkách, komunikáciu a spoluprácu.

Utorok:
Do obeda bolo pre deti prichystané predstavenie o rozprávkových zvieratkách.  Po divadielku  mali deti možnosť vyskúšať si v rôznych stanovištiach, ako sa dáva prvá pomoc, tancovať, maľovať, mohli sa zapojiť do zábavnej show alebo mohli robiť rôzne zaujímavé pokusy. Po deti v skupinkách nacvičovali scénky, ktoré neskôr zinscenovali.

Streda:
Aj za nepriaznivého počasia sa uskutočnil výlet do Čachtíc. Na programe bola návšteva múzea, svätá omša, fotenie sa pri drevenej soche Alžbety Báthoryovej na námestí Čachtíc. Na záver dostali deti rozchod v nákupnom centre Laugaricius v Trenčíne.

Štvrtok:
Do obeda sa konala "stopovačka" po Šúrovciach. Deti boli rozdelené do skupín a chodili po stanovištiach, kde plnili rôzne úlohy, taktiež však museli odpovedať na otázky, ktoré boli skryté medzi stanovišťami. Na večer sa začala detská diskotéka v kultúrnom dome.

Piatok:
Týždeň sme ukončili vodným futbalom a nafukovacím hradom doobeda. V poludňajších hodinách sa konala svätá omša s poďakovaním za organizátorov, sponzorov a dobrodincov celej akcie. Po omši sme sa presunuli do farskej záhrady, kde bol celý týždeň ukončený stanovačkou.

Celého týždňa sa zúčastnilo približne 80 detí. Ešte raz ďakujeme všetkým sponzorom a dobrodincom

štvrtok 3. septembra 2015

Detské stretká

Detské stretká
Čakajú Ťa super animátori, nové hry, súťaže, aktivity, akcie, výlety, a iné úžasné momenty s Tvojimi kamarátmi.
Budeme sa stretávať každú sobotu* na fare o 17:00.
Ak nevieš, čo sú detské stretká, príď sa aspoň pozrieť už 12. septembra
Nezabudni zavolať aj kamarátov!!!
 Budú Ťa čakať Tvoji animátori
Daniela
Magdalénka
Lenka
Daniel

*výnimkou sú soboty, kedy budú sviatky alebo, kedy nikto z animátorov nebude môcť. Ak bude stretko, bude to vyhlásené vo farských oznamoch.